Identitat, cultura i coneixement


Identitat

Referent

La construcció de la identitat del Baix Llobregat. Visió històrica i de futur.

Les migracions

 • La immigració dels anys 60
 • La nova immigració. Diàleg entre cultures
 • La configuració de la interculturalitat

Els moviments socials

 • Moviment obrer, veïnal i de defensa de la terra
 • Nous moviments socials. El teixit associatiu
 • La Llengua

La memòria democràtica

 • La transmissió i la gestió pública de la memòria col·lectiva
 • El reconeixement social
 • Qualitat democràtica

Cultura

Referent

La visió integral de la cultura: finançament, producció i programació; gestió, promoció i consum.

Les polítiques culturals

 • Evolució de les polítiques culturals. Democratització de la cultura
 • Cultura, educació, inclusió social i construcció de valors cívics
 • Fires, festes i cultura popular. Esdeveniments de masses

Espais de programació cultural

 • Gestió de projectes, d’equipaments i usos. Gestió cívica
 • Espais de coordinació i col·laboració i treball en xarxa
 • Gestió integral del patrimoni

Finançament:

 • Finançament de la cultura, públic i privat. Mecenatge
 • Polítiques de subvenció i de suport a les associacions
 • La cultura dinamitzadora de l’economia. Industries culturals

Tradició i innovació

 • Innovació, producció i consum cultural. La perspectiva de gènere
 • Nous formats i nous sectors poblacionals
 • Implementació de les Arts. Ensenyaments artístics

Coneixement

Referent

Els mecanismes d’accés al coneixement i a els espais d’aprenentatge

La recerca i la divulgació

 • Accés al coneixement
 • Espais d’aprenentatge
 • De la recerca a la divulgació

Educació en valors i coneixement integrador.

 • Generació de cultura i coneixement
 • L’educació en valors cívics i democràtics
 • El coneixement com a eina d’integració social i territorial

Tecnologies de la informació i mitjans de comunicació i divulgació

 • L’evolució de la comunicació
 • Les xarxes socials
 • La divulgació de la cultura i el coneixement