Entorn i gestió del territori


Entorn

Referent

La preservació, la projecció i la dinamització del territori.

Territori i Medi Ambient:

 • El riu, el delta i el litoral com a eixos vertebradors que cohesionen el territori (gestió, usos,…)
 • Els paisatges generadors de riquesa (Parc Agrari, Collserola, Montserrat, Monbaig-Montpedrós, Garraf)
 • La sostenibilitat ambiental. L’equilibri entre els espais naturals i les àrees de desenvolupament i servei.
 • Paisatge contemporani. Protecció d’entorns sostenibles

Les ciutats del s. XXI:

 • Urbanisme del segle XXI. Models de ciutat. Justícia urbana. Ciutats intel·ligents
 • Compromís ciutadà per la sostenibilitat. L’energia, la gestió de l’aigua, gestió dels residus, conseqüències geomorfològiques del canvi climàtic
 • Nova Governança, governs oberts, noves formes de gestió, participació i transparència
 • Els barris. Convivència en la diversitat. Cooperació i empoderament comunitari. Les xarxes relacionals

Gestió del territori

Referent

L’encaix del Baix Llobregat en el seu entorn

Territori i la mobilitat:

 • Les grans infraestructures (port, aeroport, vies fèrries, autopistes…) Valoració del seu impacte
 • El Planejament i l’ordenació del territori
 • La xarxa territorial: Barcelonès, Anoia, Vallès, etc

L’encaix institucional i administratiu:

 • El Baix Llobregat vs. la metròpoli
 • Encaix institucional i administratiu
 • La complexitat territorial. Mancomunar i concertar serveis