Qui som


¿Qui fa possible el congrés el Baix Llobregat a Debat?

Secretaria tècnica

La Secretaria tècnica està formada per membres del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, responsables dels diferents àmbits de treball i compta amb la col•laboració d’un representant del Consell Comarcal. Les seves funcions contemplen la planificació i calendari d’activitats, la comunicació i interlocució amb els diferents àmbits de treball i el seguiment i la coordinació global del procés del Congrés.

Comitè organitzador

El Comitè organitzador està compost pels representants d’institucions i d’entitats socials, econòmiques, cíviques i acadèmiques i per membres del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat que col•laboren en l’organització del congrés. El Comitè organitzador recull les veus plurals i diverses de la comarca. Les seves funcions són realitzar propostes per a la constitució del Comitè científic i fer aportacions i suggeriments al procés del congrés.

Comitè científic

El Comitè científic és un òrgan consultiu i assessor del que formen part persones expertes en les diverses matèries relacionades amb els àmbits i les temàtiques del Congrés i una representació del Comitè organitzador i de la Secretaria tècnica. El seu objectiu és promoure el rigor i la visió interdisciplinària. Les seves funcions són assessorar en temes de caràcter científic i sociològic, proposar persones per a les ponències, valorar l’adequació de les comunicacions, fer aportacions a la construcció del relat i dels reptes de futur i col•laborar en la divulgació dels resultats del Congrés.

Fòrum municipalista

El Fòrum municipalista és un espai de reflexió institucional obert a la participació dels alcaldes i alcaldesses, els regidors i regidores de la comarca i d’altres càrrecs públics i/o institucions que actuen al territori, amb l’objectiu d’aportar la seva mirada i el seu coneixement a les temàtiques del Congrés. Es planteja fer una lectura transversal de la realitat municipal que contempli la interacció entre els diferents àmbits d’acció, enfocat des d’una triple perspectiva: les Persones, el Territori i la Governança. Actuarà com a taula permanent i culminarà la seva tasca en un plenari polític o en un fòrum d’alcaldes, alcaldesses i responsables institucionals.