Compromís, cohesió social i dinamització econòmica


Compromís i cohesió social

Referent

Els drets socials.

Drets bàsics i nous drets:

 • Drets bàsics (educació, salut, treball…)
 • Nous drets i noves formes d’exercir els drets (de cura, a l’habitatge, a la vida saludable, consum responsable, accés a les tecnologies…)
 • Renda garantida de ciutadania

Polítiques inclusives:

 • L’estat del Benestar. Els serveis públics
 • Actuacions afavoridores de la cohesió social
 • Moviments per a la cohesió social. Fòrums socials

 Compromís social i equitat:

 • Polítiques de proximitat i atenció a la diversitat
 • La cooperació institucional i ciutadana. Acords socials
 • Equitat de gènere i generacional

Dinamització econòmica

Referent

La generació d’oportunitats al Baix Llobregat.

La nova economia:

 • Mecanismes que en l’àmbit econòmic poden impulsar la cohesió social amb una perspectiva històrica (banca ètica, cooperativisme, rsc, etc)
 • Economia verda. Economia del bé comú (economia social, cultural, lleure…)
 • Sectors serveis. La Logística

La formació i les noves formes de producció:

 • Formar per generar ocupació. El treball, l’emprenedoria i el cooperativisme
 • Passat i futur de l’agricultura a la comarca. Proximitat/km0
 • L’evolució industrial en la configuració de l’entorn. Polígons industrials. La construcció

Els punts forts del Baix Llobregat en la generació de riquesa:

 • L’agricultura, la indústria, serveis, turisme…Innovació
 • Els mercats, el comerç de proximitat, les àrees comercials i les noves formes de consum
 • Sectors emergents (turisme cultural, agroambiental…)